Övrig satir

Skämtrutor publicerade i Dagens Nyheter.