Skissmanus

Kläderna gör mannen, en längre historia som utspelar sig i Stockholm på 1910-talet.


Utsnitt ur en ofullbordad serie om Råka, som lever igenom flera sekler. Vi landar i 1700-talet.