Grafisk form

Visualisera forskning med hjälp av serier!

Informativa serier och design av vetenskapliga posters för ett projekt där personal inom hemsjukvården fick lista problemen på sina arbetsplatser och spåna på digitala lösningar. Projektet presenterades på Ingvar Kamprads Designcenter 16/1 2018.

Projektet Digiwork, om digitaliseringen av arbetslivet. De ville prova på att förmedla fakta med hjälp av serieteckning och kontaktade mig. Det blev ett roligt samarbete med 12 olika forskare på Pufendorfinstitutet, Lunds Universitet.

Maria McShane ger ut Minibladet, en nyhetstidning för barn som finns på nätet och som bilaga i en mängd olika tidningar. Hon behövde hjälp med att formge ett pilotuppslag för att visa sina kunder.