Grafisk form

Projektet Digiwork, ett tvärvetenskapligt projekt om digitaliseringen av arbetslivet, behövde tio A1-affischer för att visualisera sina forskningsresultat. De ville prova på att förmedla fakta med hjälp av serieteckning och kontaktade mig. Det blev ett roligt samarbete med 12 olika forskare. Kund: Pufendorfinstitutet, Lunds Universitet.

Maria McShane ger ut Minibladet, en nyhetstidning för barn som finns på nätet och som bilaga i en mängd olika tidningar. Hon behövde hjälp med att formge ett pilotuppslag för att visa sina kunder.

Övrigt