Förklarande serier

Tecknade serier är ett bra sätt att förklara händelser och sammanhang. Exemplen nedan är gjorda för institutioner på Lunds Universitet.

PUFENDORFINSTITUTET

I Projektet Digiwork, om digitaliseringen av arbetslivet, tecknade jag serier för att visualisera forskningsresultat. Serierna visades på vetenskapliga posters, och finns nu som bok.

Patienter på Facebook, ur projektet Digiwork, Lunds Universitet

Institutionen för Designvetenskaper

I projektet E-hälsolösningar fick personal inom Skånes hemsjukvård lista problemen på sina arbetsplatser och spåna digitala lösningar. Jag tecknade serier av gruppernas scenarior och formgav posters.

Institutionen för Design, Lunds Universitet, ur projektet E-hälsolösningar inom hemsjukvården.